Erstatning etter behandling på sykehus

September 2015: Kvinnen i 40-årene har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått innvilget erstatning etter at hun fikk smerter og nedsatt kraft i skulderen etter en operasjon. Kvinnen ble både langtidsykemeldt og led økonomisk tap som følge av operasjonen.

Det var i 2011 at hun ble henvist til det lokale sykehuset grunnet smerter i høyre skulder. Det ble ikke funnet tegn på skjelettskade, men det ble likevel beslutet å fjerne deler av leddet. På kontrollen etter operasjonen fortalte kvinnen at hun fremdeles hadde smerter, men legene vurderte det som «normalt» og konkluderte med at hun hadde en betennelse i skulderen.Hun ble henvist til fysikalsk behandling.

Men kvinnen oppsøkte selv et annet sykehus for en annenhåndsvurdering, og i 2012 ble hun operert på nytt. Ved kontrollen fortalte kvinnen at hun følte seg noe bedre, men hadde problemer med at skulderen låste seg og at det fremdeles var smerter nedover armen.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som har vurdert skaden understreker at for å ha rett til erstatning må behandlingen være årsak til skaden som beskrives. I tillegg må skaden som hovedregel skyldes en svikt ved denne behandlingen. Men selv om det ikke har vært en svikt i
behandlingen, kan NPE i helt spesielle tilfeller gi erstatning for en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet.

Etter å ha vurdert saken er NPE kommet til at det burde ha vært utført en MR-undersøkelse før den første operasjonen, hvilket ikke ble gjort. Dermed måtte kvinnen gjennomgå et unødvedig inngrep i skulderen med påfølgende rekonvalesenstid, samt medført smertefulle forkalkninger på kragebenet og stivhet i skulderen.

Partene skal nå samarbeide om å finne riktig størrelse på erstatningssummen.