Full seier i Pasientskadenemda

Mars 2015:  En mann på 63 år har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått medhold i Pasientskadenemda etter at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) nektet mannen erstatning for forsinket behandling av tarmslyng ved det private helseinstituttet.

Det var i forbindelse med en overvektsoperasjon i 2008 at  han ble operert. Mannen gikk betydelig ned i vekt. Men året etter ble han innlagt med akutte magesmerter, kvalme og oppkast. Undersøkelser indikerte tarmslyng. Han ble utskrevet men lagt inn på nytt med smerter. Han ble deretter operert to ganger og endte opp med utlagt tarm.

Asbøll klaget på NPEs vedtak i 2012 med begrunnelse i at mannen hadde fått mangelfull behandling og oppfølging.

Nemda mener at det var livsviktig at mannen gjennomgikk de to operasjonene og gir pasienten fullt medhold. Saken går nå tilbake til NPE for fornyet behandling.