816.00 i erstatning etter mislykket operasjon

Februar 2015: i 2009 skulle mannen fjerne en kul i pannen. Men det oppsto en nerveskade. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har Norsk Pasientskadeerstatning nå tilkjent ham en erstatning på til sammen 816.000.

Det var en såkalt saktevoksende kul på høyre side av pannen som gjorde at mannen oppsøkte lege. Etter operasjonen opplevde mannen søvnproblemer og ble av den grunn mye sykmeldt. Smertene vedvarte. Selv etter flere behandlinger med Botox. Derfor ble mannen i 2012 igjen innlagt for en  operasjon i undersøkende hensikt. Da ble det en arrkake med mistanke om nevrom (nervesvulst).

NPE har etter å ha behandlet klagen altså kommet til at mannen har rett til en samlet erstatning på 816.000 kroner for det mislykkede inngrepet.