Erstatning etter selvmordsforsøk i Trøndelag

Januar 2015:

Få timer etter at mannen var innlagt ved den lokale distriktspsykiatriske senteret i Trøndelag hoppet eller falt han fra en veranda og pådro seg hjerneskade og brudd i ryggen. Med bistand fra advokat Edmund Asbøll har han nå fått erstatning etter pasientskadeloven av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Mannen, som fra før var diagnostisert med bipolar lidelse, ble i januar 2012 innlagt på grunn av selvmordsfare og behandlingen varte til høsten 2013. Da utviklet mannen en mani som førte til en rekke uheldige økonomiske disposisjoner.

Han ble stadig mer deprimert og hans kone tok kontakt med fastlegen for å få ham innlagt.

Det ble han i januar 2014. Selvmordsfaren ble vurdert som lav til moderat og det ble bestemt at han skulle bli fulgt på turer og ellers tett oppfølging. Men få timer etter innleggelse oppdaget en medpasient at mannen hadde hoppet eller falt og pådratt seg alvorlige skader.

NPE skriver i sitt vedtak at selv om det ikke har vært svikt i behandlingen kan NPE i spesielle tilfeller gi erstatning for en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet. Men etter NPEs vurdering ble ikke mannens sykdomsbilde vurdert korrekt. Han skulle vært innlagt på lukket akuttpsykiatrisk avdeling.

Det er for tidlig å ta stilling til det endelige omfanget av pasientskaden, og NPE og advokat Asbølls kontor skal nå samarbeide om å finne frem til riktig erstatningsbeløp.