Seier for 18-åring: økte erstatningen med 1,5 millioner til 3,5 millioner

Juni 2014: I dag lever den 18 år gamle jenta et tilsynelatende normalt liv. Men hun har hatt sterk behov for støtte og tilrettelegging etter at hun som ettåring ikke ble diagnostiser riktig for en sjelden nyresykdom. Det gikk hele syv år før legene fant ut av sykdomsbildet, hvilket medførte at en nyretransplantasjon ble fremskyndet med flere år. Behandlingen hadde også andre negative konsekvenser for jenta, både for allmenntilstanden og kongitive funksjoner.

Saken har også vært krevende for familien, som først i 2004 sendte skademeldingsskjema til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) med krav om erstatning for forsinket diagnostisering. NPE ville kun innvilge såkalt standarderstatning for fire år, og da klaget familien vedtaket til Pasientskadenemda, som opprettholdt NPEs vedtak. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll gikk familien til søksmål, og vant frem. Pasientskadenemnda ble funnet erstatningsansvarlige. Pasientskadenemnda anket, men valgte å inngå forlik før saken kom opp i lagmannsretten.

NPE behandlet derfor saken på nytt, og endte på et samlet erstatningsbeløp på ca to millioner kroner.

Med advokat Asbøll mente at standarderstatningsbeløpet var satt for lavt, samt at NPE ikke tok hensyn til sosialmedisinske utgifter, boligerstatning og øvrige utgifter. Han klaget derfor nok en gang til Pasientskadenemda.

De har altså nå på nytt vurdert erstatningssummene, og kommet frem til følgende basert på de medisinsk sakkyndiges uttalelser:

Samlet erstatning er nå, ti år siden saken først ble klaget inn, totalt satt til over 3,5 millioner kroner, altså over 1,5 millioner kroner enn det som var først ble tilbudt.