89-åring spiste seg til døde på desinfeksjonstabeletter

Mars 2014: De etterlatte etter 89-åringen er gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) innvilget erstatning siden han spiste seg til døde på desinfeksjonstabeletter mens han var pasient ved et eldrehjem. NPE påviste at eldrehjemmet ikke fulgte prosedyrene for forsvarlig innlåsing av medikamenter.

Mannen, som var svært svekket av Alzheimer, og han hadde gått inn på et medisinrom mens betjeningen var opptatt med en annen pasient. Han fikk i seg et ukjent antall tabletter. Han ble overført til et sykehus, men døde tre dager senere. Etter obduksjon ble det fastslått at mannen døde av lungebetennelsen, men med en sterk komplikasjon som følge av inntaket av tablettene.

Ved bistand av advokat Asbøll skal nå erstatningsbeløpet fremforhandles.