Seier for ung kvinne etter lungeemboli

Oktober 2014: På grunn av manglende utredning mistet den unge kvinnen ett års skolegang og trolig også fremtidig inntekter etter at hun fikk lungeemboli på en USA-tur. Med bistand fra advokat Edmund Asbøll klaget hun saken inn for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). De har nå konkludert og gitt kvinnen medhold.

Det var i 2007 at kvinnen fikk pusteproblemer og smerter i brystet etter en USA-tur. Hun ble utredet på sykehus uten at legene fant holdepunkter for lungesykdom. Men senere samme år forverret symptomene seg, og en røntgenundersøkelse viste tegn til væskedannelse i brystet. Året etter ble det påvist atifosfolipid syndrom (sykdom som påvirker blodet ved å danne blodpropp) men legene vurderte det slik at det ikke var sikre tegn til blodpropp, eller lungeemboli.

Kort tid etter ble kvinnen innlagt for øyeblikkelig hjelp på grunn av brystsmerter og feber. Undersøkelsene da viste at kvinnen hadde blodpropp.

Hun gjennomgikk senere en operasjon.

NPE skriver i sin behandling av klagen at «vi finner at det er sannsynlighetsovervekt for at cirka ett års tidligere diagnose ville medført at pasienten hadde unngått operativ behandling. Pasienten har som følge av forsinkelsen fått varig skade i form av redusert arbeidskapasitet».

Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.