Fullstendig ME-seier over Staten

Juni 2013: Kvinnen, som var den første som vant fram med søksmål mot staten på bakgrunn av vaksineforsøket, vant i lagmannsretten også.
På bakgrunn av at det i Norge var registrert den høyeste forekomsten i Europa av meningokokksykdom, ble det som et av flere tiltak fra 1988 i regi av Statens institutt for folkehelse gjennomført et beskyttelsesforsøk for utprøving av en vaksine. Forsøket omfattet ca 180.000 elever I ungdomsskolen. Men flere som deltok har opplevd plager, og kvinnen er altså en av dem som fikk diagnosen kronisk utmattelsessyndom (ME) i 2006.

Samme året satte hun frem erstatningskravet mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som avslo. Hun klaget til Pasientskadenemnda, som opprettholdt avslaget.
I 2001 stevnet hun Staten for Oslo tingrett, vant og ble tilkjent ca 250.000 i saksomkostninger. Staten anket, og det er altså saken for lagmannsretten som nå har endt med full seier for kvinnen etter at åtte vitner, hvorav fem sakkyndige, ble hørt. Samtlige rettsoppnevnte sakkyndige for tingrett og lagmannsrett støttet at skaden var forårsaket av vaksinen.

I lagmannsretten ble kvinnen tilkjent nærmere 290.000 kroner i saksomkostninger. Erstatningens størrelse fastsettes i egen sak.