Tre søsken innvilget rettferdsvederlag - levde i terrorvelde

Juli 2013: De tre søsknene måtte bo i en jordkjeller. De vokste opp i konstant sult, med slag med reimer og seksuelle overgrep etter at moren døde. Nå har Stortingets utvalg for rettferdsvederlag har innvilget de tre mellom 100.000 og 180.000 kroner hver.

- Et rystende vitnesbyrd om en oppvekst man har vanskelig for å se for seg kunne skje for ikke så veldig mange tiår siden, sier advokat Edmund Asbøll som har bistått de tre som i dag er i 50-årene.

"Han var så dum at han forsøkte å forsvare baken med hendene, så dermed falt slaget over pulsåren som sprakk" har faren selv fortalt. Barna var også vitne til at søsteren måtte legge hodet på hoggestaben mens faren sto klar med øksen over hodet hennes. Eksemplene er mange, og oppsummeres slik av faren selv i en samtaled med barneverntjenesten: "Han sa helt klart at han ikke var glad i sine barn, han hadde aldri hatt kontakt med dem og derfor ikke brydde seg om dem. Han angret på at han ikke hadde satt dem bort til fremmede alle tre da han ble enkemann".

Barnevernet overtok etter hvert omsorgen for barna, som beskriver sin oppvekst som et terrorvelde og som i dag har gitt senskader

Etter barnevernsloven fra 1953 er det en forutsetning for at barnevernet kan kladres for ikke å ha grepet inn, at barnevernet har hatt mistanke om eller kjennskap til at forholdene i hjemmet var så dårlige at de kunne gi grunnlag for å iverksette ulike tiltak. Men for denne familien skjedde det altså alt for sent, til tross for flere bekymringsmeldinger.

De fysiske og seksuelle overgrepene mener Stortingets rettferdsvederlag at faller inn under voldsoffererstatningsordningen, og skriver i en av avgjørelsene at "overgrep som skal ha funnet sted i perioden før og etter 1975 ansees som et sammenhengende straffbart forhold som i sin helhet omfattes av voldsoffererstatningsordningen".