Fikk rettferdsvederlag på 75.000 kroner etter å ha blitt blind

 

Den nå 74 år gamle mannen ble feilbehandlet for grå stær og ble blind på det ene øynet og hadde kun 20 prosents syn på det andre. Han har nå fått 75.000 kroner i såkalt rettferdsvederlag fra Staten, etter bistand fra advokat Edmund Asbøll.

Ved behandling av Stortingsproposisjon nr. 12 (2008 – 2009) har Stortinget vedtatt at Stortingets billighetserstatningsordning skal endre navn til Stortingets rettferdsvederlagsordning, fordi det gir et mer dekkende uttrykk for hva ordningen står for

Mannen klaget saken først inn for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) men fikk avslag fordi saken var foreldet. Det var tilbake i 1980 at mannen, som fra barndommen hadde vært svært nærsynt, merket at synet hans ble dårligere. Etter henvisning til sykehus ble det konstatert at han led av grå stær på begge øynene og at mannen skulle opereres.

Mannen fikk imidlertid inntrykk av at legen var i tvil om operasjon var en god ide. Siden saken ligger så vidt langt tilbake i tid, er det noe uklart hvilket øye som skulle opereres først, og om mannen skulle samtykke i operasjon siden legen var usikker. I 1983 ble det imidlertid operasjon, på begge øynene. Det viste seg imidlertid å være behov for en ny operasjon i 1984, blant annet for å fjerne såkalt linsemasse. Men resultatet var nedslående, og mannen måtte fjerne et øye og hadde kun 20 prosent syn på det andre.

Denne type kirurgi, karaktkirgugi, har gjort betydelige fremskritt siden 1983 og resultatene fra den gang kan ikke sammenlignes med i dag, skriver Helsedirektoratet i sin vurdering: På den tid var det ikke uvanlig at linsemassene ikke lot seg fjerne fullstendig uten at dette dermed kunne tilbakeføres til feil som var begått.

I dag ville mannen fått en helt annet behandling. Etter Helsedirektoratets vurdering er det imidlertid ikke grunnlag for å si at komplikasjonen som oppsto har sammenheng med kritikkverdige forhold fra det offentliges side.

Helsedirektoratet finner imidlertid at søkeren har kommet uheldig ut av sitt møte med helsevesenet, og besluttet at han fikk 75.000 kroner i erstatning.