Fikk hjelp av Asbøll til millionerstatning etter rutinesvikt ved diagnostisering av kreft

En enslig tobarns-mor har med bistand fra advokat Edmund Asbøll fått tilbud om fem og en halv millioner kroner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for mangelfull behandling og oppfølging av hennes kreftsykdom.

– Jeg er jo takknemlig for å ha vunnet frem, i den forstand at NPE i min sak har frafalt konseptet med såkalt terminbasert erstatning. Men jeg er skremt over legenes arroganse og nedlatenhet ovenfor kreftpasienter. Og jeg er skuffet og overrasket over at norsk erstatningsrett er utformet slik at man får mindre penger i erstatning jo kortere man har igjen å leve. Hvordan skal mine to tenåringer klare seg hvis jeg går bort? spør hun.

Terminbasert erstatningbetyr at erstatningen avkortes i forhold til den levealder kvinnen faktisk vil få, og ikke full erstatning beregnet ut i fra normal levealder.
Det er en komplisert helse-historie kvinnen forteller om. I 2007 ble hun innlagt på det lokale sykehuset for å fjerne en polypp i tykktarmen. Da hun kom til etterundersøkelse viste det seg at hun hadde kreft. Men da ble hun ikke operert på nytt for å sikre fullstendig fjerning av kreften. Det ble heller ikke engasjert fagkompetanse på kreft eller tatt blodprøver.

- Jeg har møtt en vegg av arroganse og nedlatenhet fra samtlige leger. De brukte alle krefter på å forsøke å overbevise meg om at jeg var frisk, og ville ikke imøtekomme mine ønsker om å få tatt blodprøver, CT eller PET-scanning. Legene la til grunn at CEA-prøvene som var tatt i utgangspunktet skulle være upålitelige. Da det senere viste seg at mine CEA verdier hadde steget, kom det frem at CEA faktisk er en pålitelig indikator for min kreftform. Det var skremmende. Faktisk kom jeg selv over en av journalene om meg selv der det sto “pasienten har ikke kreft, men lider av angst og cancer-fobi”, forteller kvinnen, som altså i dag lider av kreft.

Nettopp den manglende viljen til å ta hennes gjentatte ønsker om ytterligere diagnostisering og oppfølging på alvor gjør henne i ettertid meget kritisk til pasientbehandlingen i helsevesenet. For den motviljen førte til at spredning av kreften ble oppdaget for sent. Og da var det nærmest tilfeldig, ved at en ung lege etterkom ønsket hennes om nye prøver.

“… som følge av svikt”

I NPEs vurdering av sykdomsforløpet, heter det blant annet:“På bakgrunn av opplysningene i saken har vi kommet til at det etter funnet av polyppen ikke er vurdert av patolog hvorfor man ikke skulle foreta stor operasjon. Ut i fra beskrivelse av funnet skulle det vært tatt en ny runde med patolog, noe som sannsynligvis ville medført en anbefaling om stor operasjon. Behandling av polyppen med kreft i tykktarmen har ikke vært i tråd med alminnelige prinsipper og retningslinjer. Den type svulst som ble funnet hos deg har normalt god prognose. Du har fått spredning til lunger og bukhinne som mest sannsynlig skyldes mangelfull utredning og behandling. Det foreligger derfor en pasientskade som følge av svikt ved ytelse av helsehjelp, og du har rett til erstatning”.

Det er vonde ord å lese for kvinnen, selv om NPEs vedtak ga henne rett til erstatning. For det var nettopp her slag nummer to rammet henne. NPE først tilbød nemlig terminerstatning. Men etter å ha kjempet og vunnet får hun nå altså vanlig erstatning.

- Du får aldri en lege til å si sikkert hvor lenge du har igjen å leve. Men hos “ekspertene” hos NPE fastsettes forventet levetid helt eksakt, slik at erstatningssummen kan bli beregnet gjennom terminerstatning. Det gjør at man føler seg dømt på nytt, sier hun.

NPE erkjenner på sin side at saken medførte rettslige utfordringer, som – med NPEs egne ord: “… ikke finner sin løsning verken gjennom lovverk, lovforarbeider eller rettspraksis for øvrig. Både medisinske spørsmål i forbindelse med sykdommen og en arbeidssituasjon som inneholder momenter bestående av vanlig inntekt, næringsinntekt samt hjemmearbeid med ansvar for mindreårige barn”.

Kvinnen, som i dag driver egen kunderettet næringsvirksomhet, gjennomgår altså jevnlige kreft-behandlinger og har en usikker levetidsprognose. Det gjør at hverdagene kan være tilnærmet normale, men krevende. Det at norsk erstatningsrett er utformet slik at jo kortere hun har igjen å leve, jo mindre erstatning får hun ble et nytt sjokk i denne prosessen. Erstatningen skal kompensere for feil andre har begått, i følge henne selv, i arroganse og nærmest forakt for kreftsyke mennesker.

Men nå forhandles det altså om en avtale mellom kvinnen og myndighetene, og en sum på cirka fem og en halv millioner kroner er tilbudt, blant annet basert på menerstatning, påførte og fremtidige utgifter, pleie og omsorg samt hjelp i hjemmet.

Hun oppsøkte advokatkontoret Asbøll av en enkelt grunn:

- Han er mest kjent innen helserett i Norge. Og underveis i denne saken har jeg følt meg meget godt ivaretatt, og er ham dypt takknemlig for den bistanden han har gitt meg og min familie.Og jeg håper saken får betydning for andre som blir tilbud terminerstatning av NPE i fremtiden.

Så selv om kampen over NPE er vunnet,er det umulig å akseptere konsekvensene av den fatale feilbehandlingen.