63-åring innvilget 100 000 kroner i billighetserstatnig

En 63 år gammel mann er innvilget 100.000 kroner i billighetserstatning. Mannen søkte om erstatning etter å ha blitt utsatt for kritikkverdige forhold og fysiske og seksuelle overgrep ved et behandlingshjem. Mannen skal også ha blitt seksuelt misbrukt og fått mangelfull undervisning under opphold ved en spesialskole.

Mannen hadde en god barndom, men kom ved skolestart tidlig i konflikt med lærerne. Etter noen år søkte familien hjelp fra barnevernet for en periode, og mannen ble etter hvert overført til behandlingshjem. Der fikk han ikke hjelp til å lese og skrive slik han var blitt lovet, men i stedet satt til hardt gårdsarbeid og straff når arbeidet ikke ble utført hurtig nok. Han ble også fysisk plaget og utsatt for voldtektsforsøk. Da rømte han. Han oppsøkte barnevernet sammen med familien for å fortelle hva han hadde blitt utsatt for, men ingenting skjedde. 

- På grunn av mangelen på gode og tilpassede opplæringstiltak under oppveksten kan mannen i dag knapt lese og skrive, og dette har selvsagt skapt store vansker for ham gjennom hele livet, sier mannens advokat Edmund Asbøll, og fortsetter: - Han har derfor for en stor del vært avhengig av økonomisk sosialhjelp. Og fordi ingen tidligere har stilt opp for ham, var han derfor berettiget til billighetserstatning.

Såkalt billighetserstatning kan innvilges til personer som er kommet i en ”særlig uheldig stilling og påført skade eller ulempe etter sitt møte med det offentlige”. Ordningen er ikke lovfestet, og avgjørelsen om erstatning baseres på rimelighetsbetraktninger av saken. Erstatningen er ikke ment å dekke økonomisk tap eller utgifter. Billighetserstatningsutvalget kan innvilge et beløp på inntil 200.000 kroner. Helsedirektoratet mente at mannen ikke var kommet spesielt uheldig ut av sitt møte med helsevesenet, men ønsket heller ikke å avslå søknaden på det grunnlaget. Utdanningsdirektoratet anbefalte at mannen fikk billighetserstatning for forholdene han opplevde på skolen.

Justissekreteriatet, som sekreteriat for Billighetserstatningsutvalget, sluttet seg til vurderingen og Billighetserstatningsutvalget bestemte altså etter en ”samlet vurdering” at mannen fikk 100 000 kroner i erstatning.