60 åring får kommunal oppreisning etter omsorgssvikt på skolehjem

Dette samsvarer med mannens egenerklæring, i følge advokat Edmund Asbøll som har bistått mannen.

Den kommunale erstatningsordningen skal behandle klager fra personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under barnevernets omsorg eller mens de var i fosterhjem oppnevnt av barnevernet i perioden før 1993.

Mannen klaget på det opprinnelige vedtaket i oppreisningsutvalgets sekretariat, som først behandlet saken, i 2009. Formannskapet i Stavanger, som er klagenemnd, har nå behandlet saken og altså kommet til at mannen ble utsatt for omsorgssvikt på skolehjemmet, og at oppreisningens størrelse skal være på 300.000 kroner.

Det er for øvrig et vilkår for innvilgelse av oppreisning at klageren forplikter seg til ikke å gå til søksmål mot den aktuelle kommunen for samme forhold han eller hun er innvilget oppreisning for.