Viktig prinsipp fastslått: Erstatning for psykiske plager etter feilbehandlin

November 2012: Først fikk kvinnen i 40-årene erstatning for de mislykkede operasjonene for å redusere mage og bryst. Men hun ble ikke trodd på at skadene også førte til psykiske plager. Men etter å ha klaget, innrømmer nå Norsk Pasientskadeerstatning (NOE) kvinnen erstatning. Advokat Edmund Asbøll som har bistått kvinnen, sier i en kommentar:

- Avgjørelsen er sjelden da det skal svært mye til før man får erstatning for psykiske konsekvenser av feilbehandling. Dommen kan få konsekvenser for andre saker hvor man har fått psykiske problemer etter feilbehandling.

Operasjonene, som ble foretatt tilbake i 2004 og 2007 har tidligere vært behandlet av NPE. Hun fikk da medhold i kravet om erstatning etter den fysiske feilbehandlingen. Men da vurderte myndighetene det til at de psykiske plagene som fulgte ikke kunne knyttes til feilbehandlingene. Men nå har de, etter å ha konsultert spesialister i psykiatri, at en del av de psykiske plagene kvinnen sliter med i dag, kan føres direkte tilbake til det hun opplevde. Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.