Varig invalid etter nakke-operasjon - får erstatning

Juli 2013: En mann i slutten av 40 årene har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll krav på erstatning etter pasientskadeloven, etter at han ble feilbehandlet for en kul i nakken. Følgene var blant annet varig invalididtet.

Det var i 2007 at mannen ble henvist av sin fastlege til sykehus for å fjerne en svulst på venstre side av nakken. Han hadde gjennomført samme operasjon to ganger tidligere. Og gså denne gangen fikk mannen tilbakefall, og året etter var han tilbake for ny operasjon. Prøvene viste ingen ondartetsykdom. Men i 2011 opplevde mannen på nytt tilbakefall, og på nytt operert. Siden forløpet av operasjonen var ukomplisert ble det ikke tatt nye prøver. Men siden smertene og hevelsen ikke ga seg, kom han nok en gang på sykehus, og det ble avtalt at mannen skulle gjennomgå en MR-undersøkelse. Men siden det var lange ventelister valgte mannen å få utført denne undersøkelsen i praivat regi, og den undersøkelsen pekte på at noe kunen være galt. Og en ny MR-undersøkelse fastslo at mannen hadde utviklet et sarkom (ondartet svulst).

Norsk Pasientskadeeerstatning (NPE) har vurdert saken, og kommet til at det ved operasjonen i 2011 ikke ble foretatt grundige nok undersøkelser, og det er etter NPEs oppfatning ikkeadekvat håndtering av pasientens situasjon.

Nå skal NPE sammen med advokat Asbøll komem frem til riktig erstatningsbeløp.