Utsatt for to unødvendige lårhals-operasjoner - får erstatning

Februar 2013: Da kvinnen i 70-årene ble innlagt på Universitetssykehuset i Trondheim for lårbensbrudd etter et fall i 2008, merket hun at noe var feil. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll er kvinnen nå tilkjent erstatning for feilbehandling.

- På alle måter kritikkverdig. Slik oppsummerer kvinnen behandlingen hun fikk etter fallet på sykehuset. For etter den første operasjonen fant sykehuset etter en tid ut at platen var løs og skruen var brukket. Etter en ny operasjon året etter oppsto det også problemer. Den tredje operasjonen ble utført i 2011, og da satte sykehuset inn nytt lårbenshode, men hoften gikk stadig ut av ledd slik at en fjerde operasjon ble nødvendig. Etter en kontroll i fjor viste det seg at hofte-problemene var forholdsvis avklart, men at det var nødvendig med en kne-operasjon på grunn av skjevstilling.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har konkludert med at to av operasjonene, og følgene av disse, var unødvendige og forlenget kvinnens sykdomsforløp med tre måneder.

Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.