Ung jente tilbys 2 millioner kroner i erstatning etter sjelden øyesykdom

Februar 2012: Den nå 16 år gamle jenta var den første i Norge som fikk diagnostisert cystinose (en meget sjelden øyensykdom). Hun ble innlagt på Aker sykehus som ettåring, men fikk ikke riktig diagnose før syv år senere. På vegne av jenta krevde advokat Edmund Asbøll erstatning for forsinket diagnose.

Pasientskadeorganisasjonene var bare delvis enig, men nå har Oslo tingrett fastslått at jenta har rett til erstatning for årene 1997 til 2004.  Etter å ha vurdert saken på nytt, økes jentas erstatningssum slik at tilbudet nå er ca 2 millioner kroner.

I 1997 hadde ennå ingen i Norge blitt diagnostisert med cystinose. Jenta, som altså ble innlagt som ettåring i 1997 på Barneavdelingen ved Aker sykehus, hadde hoste, slapphet og dårlig matinntak. Legene hadde mistanke om en kronisk lidelse og cystinose ble vurdert som en mulig årsak til jentas helsetilstand, men grunnet en nyresvikt samt at en øyeundersøkelse var normal, ble det ansett som lite sannsynlig. I august 2000 ble det klart at jenta hadde hypotyreose (sviktende funksjon i skjoldbruskkjertelen) og nærmere utredning og medisinering ble igangsatt. I 2003 gjennomgikk hun en nyretransplantasjon, og året etter, i 2004, ble diagnosen cystinose stilt på grunn av krystaller i hornhinnen blant annet.

Saken ble meldt inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i 2004. De kom frem til at saksøker hadde delvis krav på erstatning. Avgjørelsen ble klaget til Pasientskadenemnda, som stadfestet vedtaket om at gutten hadde krav på erstatning for forsinket diagnostisering av cystinose i perioden august 2000 til 2004.

Advokat Edmund Asbøll valgte å stevne Staten ved Pasientskadenemnda, og i dommen het det at saksøker har vunnet saken fullstendig. Jenta hadde krav på erstatning for forsinket diagnostisering og behandling av cystinose for perioden våren 1997 til juli 2004. Og staten ble dømt til å betale alle saksomkostningene.

Opprinnelig ble hun tilbudt cirka 1,5 millioner kroner i erstatning, basert på en invaliditetsgrad på 50 prosent. Men nå, med bistand fra advokat Asbøll, er invaliditetsgraden fastsatt til opptil 90 prosent, og erstatningsbeløpet som NPE nå tilbyr, er ca 2 millioner kroner.