Treåring døde etter mandel-operasjon

Februar 2012: Det skulle være en helt ordinær mandel-operasjon. Men etter noen dager oppsto komplikasjoner, og den tre år gamle gutten døde. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har familien nå fått erstatning etter tragedien.

Det var i 2009 at sønnen ble innlagt for å fjerne mandlene. Under operasjonen oppsto det kraftig blødning i svelget, og til tross for intensiv behandling oppsto det som kalles sirkulasjonsstans med etterfølgende hjerneskade. Etter en ukes sykeleie døde den lille gutten.

Til tross for den korte levetiden, hadde gutten opplevd hyppige infeksjoner i halsen og ørene, hvilket var årsaken til at legene besluttet å fjerne mandlene. Inngrepet var ukomplisert og han ble utskrevet dagen etter.

Men et par dager etterpå begynte han å blø, og han ble derfor innlagt til observasjon. Plutselig oppsto en kraftig blødning, og gutten ble derfor lagt i narkose og reoperert. Under operasjonen fikk han hjertestans. Legene klarte å gjenopplive ham, men dessverre viste undersøkelser at han hadde fått en alvorlig hjerneskade. Deretter ble respiratoren koblet fra.

Nå, tre år etter, har foreldrene ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget saken inn for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). De har behandlet saken og kommet til at legene hadde god grunn til å gjennomføre inngrepet. Men en sakkyndig lege mener at blødningen til gutten ble undervurdert da han ble innlagt på nytt. Riktignok, skriver NPE, er det lett å undervurdere en slik skjult blødning siden det ikke ble mål puls eller blodtrykk under observasjonstiden.

NPE skriver blant annet: ”…(gutten) fikk en kraftig blødning tre dager etter fjerning av mandlene som tragisk nok endte med at han døde. Dette er uhyre sjelden, men fryktet komplikasjon ved fjerning av mandlene. Etter en helhetsvurdering og tatt i betraktning at inngrepet ikke var absolutt nødvendig, finner vi at en slik utgang er utenfor det man som pasient må akseptere”.

Det skal nå forhandles om erstatningssummens størrelse.