Tilbudt 200.000 - endte opp med 2,8 millioner i erstatning

Som 17 åring kolliderte han med lettmotorsykkel og fikk store skader. Forsikringsselskapet tilbød han 200.000 kroner i erstatning. Fem år senere, og ved hjelp av advokat Edmund Asbøll, er 23-åringen tilbudt over 2,8 millioner kroner.

For ulykken gikk han i lære som forskalingssnekker, men det måtte han gi opp som følge av skadene han pådro seg i ulykken. Han kunne heller ikke drive noen form for fritidsaktiviteter han var vant til, som å spille fotball, danse og bruke rollerblades. Hans arbeidsuførhetsgrad er vurdert til 25 prosent.

Gjennom forhandlinger etter det opprinnelige til erstatningstilbudet fra forsikringsselskapet, der det blant annet er tatt hensyn til lidt inntektstap i 2008 og 2009, samt stipulert inntektstap fra 2010 og fremover, er det totale erstatningsbeløpet inkludert mènerstatning, satt til 2,8 millioner kroner.