Sykdomsløpet forlenget - får erstatning

November 2012: Da den nå 51 år gamle mannen ble operert for prolaps i ryggen i 2010, gikk det ikke etter planen. Undersøkelser viste at prolapsen var uendret etter operasjonen, og sykehuset erkjente at de hadde operert på feil nivå i ryggen og begrunnet det med at mannen hadde arrdannelser etter to tidligere operasjoner.

Et år senere ble han operert på nytt der prolapsen ble fjernet. Etter en klar forbedring fikk han imidlertid nye smerter igjen, og ble operert for tredje gang i 2012 for tilbakefall av prolapsen.

Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget mannen saken inn for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Han mente sykdomsforløpet hans ble forlenget med seks måneder som følge av legenes feil.

NPE er enige i den vurderingen, og gir mannen rett til ertstatning etter pasientskadeloven. Det skal nå forhandles om erstatningssummens størrelse.