Skadet skulderen under operasjon - får erstatning

En pasient fikk for seks år siden operert venstre skulder. Under operasjonen oppstod en alvorlig infeksjon som utviklet seg til å bli kronisk. Dette gjorde det nødvendig å innsette skulderprotese, og pasienten fikk et sterkt forlenget sykdomsforløp.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gjort vedtak om at vedkommende skal ha erstatning for den påførte skade, og pasienten skal nå med hjelp av advokat Edmund Asbøll forhandle med NPE om erstatningens størrelse.