Senskader etter legionellasykdom ga erstatning

En 64 år gammel kvinne som ble innlagt med alvorlig lungebetennelse som følge av en legionallainfeksjon, har nå fått 270.000 kroner i erstatning som følge av senskadene hun pådro seg. – Min klient fikk diagnostisert kronisk tretthetssyndom, såkalt ME-syndrom (myalgisk encefalopati), sier kvinnens advokat Edmund Asbøll. Kvinnen, som fremdeles er hundre prosent sykmeldt etter den alvorlige lungebetennelsen i 2005, har vært plaget med slapphet, trøtthet, konsentrasjonsvansker, problemer med kortpushet, hoste og stresshodepine. Alt sammen klassiske symptomer for ME-syndrom.

Legene fant også at kvinnen lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Hun må bruke staver når hun går. Etter grundige undersøkelser har forsikringsselskapet If kommet frem til at kvinnens invaliditetsgrad er 52 prosent, og det er på bakgrunn av denne konklusjonen at erstatningssummen er regnet ut. Dette er en viktig prinsippsak, fordi det ikke bare gjelder legionellainfeksjonen som sådan, men senskadene denne kvinnen pådro seg, nemlig kronisk tretthetssyndrom, sier advokat Edmund Asbøll.

Les mer om kronisk tretthetssyndrom på hjemmesidene til Norges Myalgisk Encefalopati Forening