Sakkyndig støtte i sak om fødselsskade

Juni 2013: Noe gikk galt under fødselen. Barnet ble født med hjerneskade, cerebral parese. Spørsmålet er om legene eller jordmoren kan lastes for feil som førte til at skaden. En sakkyndig vurdering gir kvinnen og hennes advokat Edmund Asbøll rett i det.

Fødselen var svært vanskelig, og jordmoren har allerede fått en advarsel fra Helsetilsynet på grunn av mangelfull oppfølging og måling med CTG (cardiotokografi) av barnet. Tilsynet konkluderte med at fødselshjelpen var uforsvarlig.

Saken er allerede behandlet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og er nå begjært gjenopptatt av advokat Asbøll. Til støtte i den fornyede behandlingen foreligger det nå altså en sakkyndig vurdering som fastslår at måten fødselen skjedde på, med oksygenmangel, påvirket skadene barnet fikk.