Rekorderstatning til 35-åring for kronisk tretthetssyndrom etter feilslått vaksine

En 35 år gammel mann, som i 1991 ble vaksinert mot meningokokk B, har fått nærmere 6,5 millioner kroner i erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter at han har slitt med ME/kronisk tretthetssyndrom siden den gang. Vedtaket er enestående, siden over tre hundre søknader er avslått av NPE.

Det såkalte vaksineforsøket har vært meget omstridt. Cirka 180 000 ungdomsskoleelever ble brukt som forsøkspersoner i tiden 1988 til 1991. Granskninger avslørte at informasjonen til forsøkspersonene om risiko for skade var mangelfull. Og Staten påtok gjennom en egent Stortingsproposisjon ansvaret for eventuelle skader som følge av vaksineforsøket.

- På bakgrunn av sakens dokumenter, herunder den sakkyndiges vurdering, har vi kommet til at det foreligger en årsakssammenheng mellom vaksinasjonene og pasientens utvikling av ME/kronisk utmattelsessyndrom, het det i vedtaket fra NPE da de første gang behandlet saken.

Spesielt la NPE vekt på at mannen, ett år etter vaksinasjonen, var til nevrologisk undersøkelse på Rikshospitalet, der det ble klart at han i cirka seks måneder hadde vært syk med blant annet svimmelhet og influensalignende symptomer. Tilstanden ble oppfattet som såkalt ”postvirtalt syndrom”, uten at det ble gjort objektive funn. Men sykdommen vedvarte, og mannen har i dag en alvorlig form for ME.

Advokat Edmund Asbøll, som har ledet forhandlingene om erstatningsbeløpets størrelse på vegne av mannen, sier:

- ME/kronisk tretthetssyndrom er meget alvorlig for dem som er rammet. Det er gledelig at man nå i stigende grad oppnår erstatning for påført ME. Selv om et erstatningsbeløp vanskelig kan veie opp for mange års lidelse, betyr det meget for dem det gjelder. Og det tror jeg etter hvert er mange, sier Asbøll, og legger til:

- Jeg håper derfor at 35-åringens sak vil bli til nytte for de andre skadelidte som har fått avslag, i den videre behandlingen i rettssystemet. Det springende punktet blir i hvor stor grad hans sak er forskjellig i forhold til de andre sakene, sier Asbøll. Det er etter hans mening viktig at de generelle helserettslige regler for ME-pasienter styrker rettsvernet for denne nye, store pasientgruppen.