Prinsipielt gjennomslag for arbeidsmiljøskader

November, 2011: Ved hjelp av advokat Asbøll har en i dag 53 år gammel mann fått et forsikringsoppgjør på nesten to millioner kroner, fordelt på mèn-, og grunnerstatning etter at han i sin håndverkerstilling ble påført legionellasmitte og senere utviklet akutt respiratorisk dis stress syndrom (ARDS).  – Et prinsipielt gjennomslag for arbeidsmiljøskader, sier advokat Asbøll.

Det var under en arbeidsulykke i 2007 at mannen pustet inn vanndamp og ble alvorlig syk. Han ble umiddelbart innlagt på sykehus, men utviklet likevel ARDS. Han ble imidlertid utskrevet og kom tilbake til arbeidet etter noe tid.

Ved slike sykdomstilfeller er det ikke uvanlig at pasientene får tilbakeslag og opplever lungefunksjonsplager av mer eller mindre varig karakter.

Forsikringsselskapet som behandlet saken har, etter å ha fått vurdert saken av sine medisinske eksperter, pekt på at det nødvendigvis er en klar sammenheng mellom den opprinnelige luftveisinfeksjonen og den varig nedsatte lungefunksjonen, men er likevel tydelige i sin konklusjon. Mannen har i dag en medisinsk invaliditet på 30 prosent og en ervervsmessig invaliditet på 100 prosent som følge av arbeidsulykken.