Opplevde barnedød og at legene glemte kompress etter operasjon

August 2013: Hadde hastekeisersnittet blitt utført tidligere, kunne barnet vært reddet mener den 46 år gamle kvinnen som i to måneder gikk med et gjenglemt kompress i kroppen etter operasjonen på Universitetssykehuset I Nord-Norge. Hun lever i dag med ødelagt livmor og blæreskade. Sykehuset beklager på det sterkeste det som skjedde. Kvinnen søker nå med bistand fra advokat Edmund Asbøll erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Første gang hun ble hasteinnlagt var det på grunn av blodtrykksfall. Men legene kunne ikke stille en klar diagnose til å begynne med. Tilstanden forverret seg imidlertid med et nytt blodtrykksfall. Derfor besluttet legene å utføre keisersnitt. Men etter forløsningen oppsto det problemer med å stanse blødningene. Barnet døde 14 dager senere.

To år senere ble kvinnen på nytt gravid, men dette barnet ble konstatert dødt ved forløsning gjennom katastrofekeisersnitt.

Etter å ha blitt utskrevet ble kvinnen etter en tid innlagt på nytt med nye blødninger, og da ble livmoren fjernet. Etter nok en tid kom kvinnen på sykehus igjen, på grunn av tegn på infeksjon og med store smerter i magen. Undersøkelser viste at legene hadde glemt igjen et kompress i buken etter siste operasjoner Sykehuset skriver selv i sine sakspapirer følgende: ”Kvinnen har vært i gjennom en meget alvorlig hendelse i forbindelse med graviditeten først og så med de senere komplikasjoner som oppsto. Pasienten har vært i gjennom en rekke uheldige komplikasjoner. Slik jeg ser det, er dette delvis feilbehandlinger, delvis har det vært en meget komplisert sykehistorie, hvor inngrep har vært gjort på vital indikasjon i alle fall to ganger. Det som har vært gjort av feil beklages på det sterkeste”.

Nå har NPE besluttet at kvinnen har krav på erstatning for såkalt ruptur av livmor og følgende av dette, samt at legene glemte kompresset som førte til infeksjon og forlenget sykeleie,