Oppdaget brystkreft først 1,5 år senere - får erstatning

Juni, 2012: En i dag 46 år gammel kvinne tok høsten 2006 kontakt med sin fastlege med mistanke om brystkreft grunnet sekresjon fra venstre bryst. Hun ble henvist til mammografi, ultralydundersøkelse og klinisk undersøkelse, men alt var i følge legene normalt.

To uker senere tok hun på ny kontakt siden sekresjonen vedvarte. Denne gangen ble det funnet forandringer i brystet, men det ble ikke gitt råd eller anbefalinger om ytterligere utredning. Først ved en ny kontroll i 2007 ble det gjort nye undersøkelser, basert på funn fra undersøkelsen året før.

Kvinnen har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll nå klaget saken inn for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som på bakgrunn av sakens opplysninger har innviget kvinnen rett til erstatning. For det som skjedde etter kontrollen i 2007 var at hun ble
innlagt på sykehus våren 2008 der hun måtte fjerne det venstre brystet og lymfekjertler i armhulen. Etter operasjonen har kvinnen måtte gjennomgå behandling med cellegift og strålebehandling.

NPE har kommet til at den opprinnelige utredningen etter fastlegens henvisning ikke var i tråd med gjeldende retningslinjer. De mener at kreften kunne blitt oppdaget i 2006, hvilket vil si at legene oppdaget kreften et og et halvt år senere.

Nå skal advokat Asbøll på vegne av kvinnen forhandle om erstatningsbeløpets størrelse.