Nær 2,1 millioner kroner i erstatning etter hundebitt

En 45 år gammel mann har fått i alt ca 2,1 millioner kroner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter  det som opprinnelig var et hundebitt i underarmen, men som senere har  utviklet seg til kroniske smerter i armen og psykiatriske problemer i form av angst og depresjon.

Mannen, som ble bistått av advokat Edmund Asbøll, fikk først avslag av NPE på såkalt menerstatning (som pasienter har krav på ved varig og betydelig skade av medisinsk art, og er ment å kompensere for tapt livsutfoldelse og andre ikke økonomiske byrder) fordi hans medisinsk invaliditet som følge av bittet ble satt til 10 prosent.

NPE har nå kommet til at dette er utilstrekkelig, for senvirkningene kanskje vil være varige, eller i det minst langvarige. Derfor er den medisinske invaliditeten satt til mellom 25 og 34 prosent.

Dermed blir erstatningssummens størrelse ca 2,1 millioner krone, fordelt på lidt innteksttap i årene 2007 - 2009, renter, fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige utgifter. Saken avsluttes dermed med NPEs behandling.