NPE gjenopptar sak om fødselsskade

Juni 2013: Da kvinnen i 2009 ble mor til sin førstefødte, gikk noe galt.
Barnet fikk for lite oksygen under fødselen, og utviklet dermed cerebral parese og eplilepsi. Men Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) nektet å gi erstatning. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll gjenopptas saken i NPE-systemet. Det er uhyre sjelden.

Umiddelbart etter fødselen skal barnets tilstand ha vært tilfredstillende etter undersøkelser som måles på Apgar score, som er en metode for å fastslå et nyfødt barns tilstand rett etter fødselen.

Men etter hvert ble barnet slappere og ville ikke ta bryst. Noen dager etter fødselen ble barnet undersøkt på barneavdelingen på det lokale sykehuset. Der ble hjerneskae og epilepsi påvist.

Men, da NPE første gang behandlet saken, kom de frem til at kvinnen likevel ikke hadde krav på erstatning etter pasientskadeloven.

Riktignok het det i vedtaket følgende: "Ut i fra journalene ble fosterovervåkningen utført mindre hyppig enn det retningslinjene tilsier.

Spørsmålet er hvilken betydning dette avviket har hatt for barnet og de skadene hun har fått, en forutsetning for CP og epilepsi kan sies å skyldes fødselshjelpen er at barnet har hatt surstoffmangel under fødselen. Visse kriterier må være tilstede for at det kan konkluderes med at en slik sammenheng foreligger. Vi finner at kriteriene ikke er tilstede i dette tilfellet".

Men nå skal altså saken gjenopptas, til glede for både advokat Asbøll og hans klient som nå arbeider for et annet resultat.