Medhold fra sakkyndig etter dødsfall på sykehus

Juli, 2012: 37 år gammel dør mannen på sykehus etter å ha blitt innlagt med diare og oppkast. Med bistand fra advokat Edmund Asbøll har nå enken hans fått medhold fra sakkyndig hold i at mannen døde av ubehandlet, sprukket spiserør.

Enken, som mener at sykehuset burde ha diagnostisert og behandlet hennes mann på et langt tidligere tidspunkt. Mannen, som følge av en annen lidelse, hadde i mange år benyttet medikamenter som forårsaket sure oppstøt. Allerede i 2007 fikk han syredempende medisiner, og i 2009 ble han akutt innlagt som følge av magesmerter og langvarig diare. Senere ble det påvist blod i avføringen. Men det var først i 2011 at mannen kom på sykehus med store smerter, dehydrert og med lett nyresvikt som følge av mageplagene. Han lå på sykehus i nærmere ti dager før han døde.

Obduksjonsrapporten viste en perforasjon (gjennomhulling) i spiserøret. Helsetilsynet på det aktuelle stedet fastslo at sykehusets behandling ikke var forsvarlig, og fikk kritikk for ikke å ha vært mer aktive for å finne ut hva årsaken til symptomene var. Tilsynet stiller og så spørsmål ved hvorfor mannen ikke ble henvist til et høyere nivå.

Saken ble altså ved hjelp av advokat Asbøll klaget inn for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som har innhentet en sakkyndig uttalelse. Den uttalelsen gir enken medhold i at mannen burde vært diagnostisert og behandlet langt tidligere. I uttalelsen heter det ble annet at det at spiserøret sprekker uten ytre form for skade er en sjelden, men kjent tilstand. Den sakkyndige anslår at pasientens sjanse til å overleve dersom tilstanden hadde blitt diagnostisert mens pasienten levde, til å være over 50 prosent.

NPE skal nå sluttbehandle saken.