Like rettigheter for pasienter i offentlig og privat helsetjeneste fra 2009

Fra og med januar 2009 har Regjeringen har vedtatt ny erstatningsordning for pasientskader som skjer i privat helsetjeneste. – Den nye erstatningsordningen innebærer flere fordeler for pasientene enn det som følger av vanlig erstatningsrett, og en likestilling av pasienter i offentlig og privat helsetjeneste, sier advokat Edmund Asbøll.

Stortinget har tidligere bestemt at pasientskader som skjer i privat helsetjeneste også skal omfattes av erstatningsordningen som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) forvalter. Og ordningen ble innført fra årsskiftet, og bestemmelsene om pasienskadelovens virkeområde er altså nå utvidet til å gjelde virksomheter som helt eller delvis yter helsehjelp utenfor offentlig helsetjeneste.

- Det er det kanskje ikke alle som er klar over, sier advokat Asbøll, som ber pasienter som føler at de har krav på erstatning fra også den private helsesektoren om å se nærmere på hjemmesiden til NPE (www.npe.no, under punktet ”privat helsetjeneste”).

Som en følge av ordningen innføres det tilskuddplikt til Norsk Pasientskadeerstatning for de virksomhetene som yter slik helsetjeneste, og tilskuddet beregnes blant annet i forhold antall årsverk i virksomheten og den skaderisiko helsepersonellgruppen utgjør. I § 10 i forskriften fremgår det hvilke helsepersonellgrupper som nå omfattes, blant annet gjelder det apotekteknikere, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, omsorgsarbeidere, psykologer og tannleger/tannpleiere og tannteknikere for å nevne noen.

Asbøll minner også om hovedregelen for ansvar er at pasienten og andre har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes. Det er med andre ord ikke noe krav om utvist uaktsomhet.