Legene trodde hjerteinfarkt var senebetennelse - kvinne får erstatning

Juni, 2012: Da den nå 53 år gamle kvinnen kjente smerter i begge armene og gikk til legen, fikk hun til svar at det mest sannsynlig var senebetennelse og blodforgiftning. Først mange dager senere fikk hun diagnosen hjerteinfarkt.
På vegne av kvinnen krever advokat Edmund Asbøll erstatning for at forsinkelsen medførte at hun fikk behov for mekanisk hjerteklaff og angstplager.

Det var første gang i september 2009 at kvinnen oppsøkte fastlegen, og deretterden kommunale legevakt og senere det lokale sykehuset med smerter i armene.

Norsk Pasientsakderestatning (NPE) som har gjennomgått saken, legger til grunn at det i dagene forut besøket til fastlegen, hadde utvilet seg et akutt koronar syndrom (fellesbegrep for hjerteplager). NPE fastslår at dette burde vært oppdaget ved en "fullgod utredning" ved det lokale legesenteret. Videre burde sykehuset har utredet og diagnostisert hjerteinfarktet. Men det gikk altså to dager før det skjedde. De sakkyndige mener derfor at den manglende diagnostiseringen førte til at kvinnen måtte ha en mekanisk hjerteklaff, noe som ga et "dårligere sluttresultat enn hva situasjonen hadde vært dersom du hadde vært henvist til behandling tidligere".

Det skal nå utredes hva den medisinske invaliditeten er, og basert på hva det blir skal det forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.