Legene overså tungrekreft i fem måneder

Mars 2013: En 47 år gammel mann måtte vente fem måneder før legene diagnostiserte tungekreft og startet behandling. Nå søker han erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ved hjelp av advokat Edmund Asbøll. Det var i begynnelsen av 2010 at mannen ble henvist til øre-nese-hals-avdelingen ved sitt lokale sykehus på grunn av et smertefullt sår på tungen som ikke ville gro. Legene mente såret skyldes gnaging fra en tann. Ved en senere konsultasjon mente legene at såret var i bedring. Men smertene vedvarte, og da mannen ble henvist til et annet sykehus, som tok vevsprøver, ble det påvist kreft i tungen. Først da ble behandling igangsatt ved at svulsten ble fjernet, etterfulgt av strålebehandling. Behandlingen førte til store vekttap for mannen, samt lammelser i begge armene, nervologiske skade i nakken og hodepine. NPE har vurdert klagen, og kommet til at "sår på tungen som ikke tilheler i løpet av kort tid skal mistenkes å være kreftsvulst, selv om pasienten er relativt ung vosen. På denne bakgrunn skal terskelen for å ta vevsprøver fra såret være lav". Mannen har ved hjelp av advokat Asbøll også klaget på et par andre forhold som NPE ikke har tatt til følge, som nå ankes, slik at saken samlet sett kan bli avgjort og erstatningsbeløpet utmåles.