Krever erstatning etter datterens død

Advokat Edmund Asbøll har tatt ut stevning mot If skadeforsikring etter at en mor utviklet store psykiske problemer etter at hun på nært hold opplevde at hennes da 18 år gamle datter omkom i en bilulykke.

– Det er svært vanskelig for foreldre å få erstatning på grunn av sen-skader etter barns død. Utgangspunktet er at foreldrene må være øyenvitner til ulykken. Men jeg mener denne saken ligger innenfor det som gir erstatning, fordi omstendighetene er så spesielt belastende for moren, sier Asbøll.

Det var i 1998 at saksøkerens datter var passasjer i en bil som forårsaket en dødsulykke der hun altså omkom. Bilføreren ble senere straffedømt for kjøringen. Saksøkte, If skadeforsikring, har avslått kravet med den begrunnelse at moren selv ikke så selve ulykken, og at hun fikk beskjed pr. telefon fra lensmannskontoret om ulykken. Med henvisning til rettspraksis mener If at denne saken ikke hjemler erstatning.

- Men min klient har en annen oppfatning av dette, og det er derfor saken nå prøves for retten.

Moren var i en forretning for å handle da hun ble bedt om å ringe lensmannen. Hun hadde med seg sin da fem år gamle sønn. Hun ringte til lensmannen og fikk dødsbudskapet over telefonen. Hun ble deretter kjørt hjem av ansatte ved lensmannskontoret, og var alene med sine to barn i et par timer før hun ble oppsøkt av en prest. Senere samme dag var hun på ulykkesstedet og så bilene. Hun fant også sin datters sko

Moren, som har fått diagnosen post traumatic stress disorder (PTSD) er i dag ufør som følge av opplevelsen

- Både omstendighetene da min klient fikk dødsbudskapet, opplevelsen av ulykkesbudskapet, skadevolderens skyld samt nærhet i tid og sted til ulykken, gjør at tilfellet ligger innenfor området der erstatningsansvar hjemles, sier Asbøll.