Krav på erstatning for infisert finger

Sønnen til en 89 år gammel mann har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått gjennomslag for at det skal ytes erstatning for smerter i en infisert finger. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) erkjenner at det foreligger forsinket diagnostisering og behandling av fingersåret. I 2008 ble det funnet kreft i såret og fingeren måtte amputeres.

Pasienten hadde i flere år et sår som ikke ville gro. Ved flere anledninger har leger vurdert videre utredning og behandling av fingeren, men uten at det ble gjort. I sitt vedtak skriver NEP følgende:

”En tidligere henvisning ville ført til en tidligere behandling, men mest sannsynlig ville sluttresultatet blitt det samme. Forsinkelsen har medført en forlenget sykdomsperiode med sårstell og plager med fingeren i en 3 – 4 års periode”.

Det foreligger dermed en pasientskade etter pasientskadeloven, og det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.