Krav på erstatning etter mangelfull behandling av spedbarn

Da gutten var tre fire måneder, overså den lokale helsestasjonen at omkretsen på hodet vokste. To år senere var han utilpass, skjelte og haltet. Norsk Pasienterstatning (NPE) har nå besluttet at gutten har krav på erstatning for diagnostisering og behandling av arachnoidalcyste.
 
”Ved annen behandling ved helsestasjonen kunne mest sannsynlig diagnosen arachnoidalcyste vært stilt tidligere. Dette vill medført tidligere behandling og mest sannsynlig et bedre resultat, da svulsten ved operasjon samt skadeomfanget mest sannsynlig ville ha vært mindre”.
 
- NPE bemerker at mye av det lille barnets nåværende plager skyldes denne grunnlidelsen og videreutviklingen av denne, sier familiens advokat Edmund Asbøll i en kommentar.
 
Etter Pasientskadeerstatningens mening, fulgte verken utredningen, diagnostiseringen eller oppfølgingen ved helsestasjonen gjeldende retningslinjer. Gutten utviklet i første halve leveår en rask vekst av hodeomkretsen, og burde ha vært henvist til barnelege og/eller billedfremstilling av hodet med Computertomografi (CT) eller Magnetresonanstomografi (MR).
 
Det skjedde imidlertid først nesten to år senere. Derfor finner Pasientskadeerstatningen at det forelå svikt ved ytelse av helsehjelp etter loven, og man går nå over til å saksbehandle spørsmålet om hvor stor erstatning familien skal ha. Advokat Asbøll bistår familien i denne forbindelse.