Kjemper for retten til å la sin trafikkskadde sønn dø hjemme

Familien pleiet sin trafikkskadde sønn i 20 år før han kom på sykehjem. I mai i år fikk han hjertestans. Han overlevde, men legene nekter å gi ham  livsforlengende behandling fordi de mener at han vil forbli koma inntil han dør.  Nå vil familien ha gutten sin hjem. Det nekter kommunen.

- Etter min mening har kommunen ingen lovlig hjemmel for å nekte utskriving, sier familiens advokat Edmund Asbøll.

Etter familiens vurdering handler saken ikke om at gutten vil forbli koma eller ikke, men hvor han har det best i en avsluttende fase av livet. De mener at han vil ha det tryggest hjemme, der familien kan stelle ham slik de gjorde i 20 år før han kom på sykehjem. Kommunen på sin side mener at vedtaket om å la gutten bli på institusjon, er basert på at den såkalte palliative avdelingen har høy bemanning av kvalifisert personale innen smertelindring og omsorg i livets sluttfase.  Etter familiens mening er det helt riktig at avdelingen er høyt kvalifisert, men den gir et tilbud som sønnen ikke har behov for. Han har ingen smerter, og har derfor ikke behov for den type behandling. Alt han får er vitaminer og næring, sier familien.

- En ting er at man tilbys sykehjemsplass. Noe helt annet er det at kommunen nekter utskriving på anmodning fra nærmeste pårørende. Det betyr i praksis at pasienten plikter å oppholde seg på sykehjem, sier Edmund Asbøll. Han har på vegne av familien klaget på den manglende utskrivingen. Skulle ikke klagen føre frem, vil det bli tatt ut stevning.