Kikkhulsoperasjon ble mislykket - får erstatning

Mai 2013: En 42 år gammel mann opplevde at kikkhullsoperasjonen i venstre kne ikke akkurat ble vellykket i 2012. Kort tid etter operasjonen ble han innlagt på nytt med tegn på infeksjon. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har mannen nå fått støtte i kravet om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Mannen ble operert ytterligere to ganger på grunn av at legene mistenkte alvorlig infeksjon. Etterhvert opplevde mannen nedsatt kraft og bevegelighet i kneet, og det er nå fastslått at skaden er varig. Det var på denne bakgrunn mannen gjennom advokat Asbøll fremmet klagen til NPE, som nå altså har vurdert saken og kommet frem til at mannen har rett til erstatning. Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.