Øket erstatningssum etter nerveskade - 1,5 millioner

En 57 år gammel mann har med bistand fra advokat Edmund Asbøll fått øket en erstatning til 1,5 millioner kroner for en nerveskade i venstre arm, etter at Pasientskadenemnda tok hans klage over det opprinnelige vedtaket i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) til følge.

Mannen, som er håndverker, fikk skade da han skulle fjerne en cyste fra armhulen i 2005. Under operasjonen ble den såkalte radialnerven i venstre arm skadet. NPE gjennomgikk saken og kom til at han hadde krav på erstatning etter pasientskadeloven, fordi fjerningen av cysten aldri skulle vært gjennomført siden det viste seg at cysten lå svært en nerve. Risikoen for nerveskade ville vært betydelig mindre dersom pasienten hadde blitt operert med mikrokirurgisk teknikk. I sin behandling kom NPE frem til at erstatningssummen, som beregnes ut i fra lidt og fremtidig inntektstap, samt påførte og fremtidige utgifter og kostnader ved arbeid i hjemmet, skulle bli cirka 1,1 millioner kroner.

Advokat Asbøll klaget på vegne av sin klient på hvor stort det lidte og fremtidige inntektstapet skulle beregnes til. Etter klagebehandlingen hos Pasientskadenemnda ble altså erstatningssummen totalt satt til ca 1,5 millioner kroner.