Innvilget erstatning på over tre millioner for mangelfull behandling

En kvinne på 54 år har fått innvilget erstatning på over tre  millioner kroner av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter at hun fikk  mangelfull behandling etter en polypp-operasjon i tykktarmen i 2007.  Etter hvert utviklet det seg kreft i tykktarmen, som nå har spredd seg  til lunger og bukhinne.

NPE er klare i sin avgjørelse. De skriver:

"På bakgrunn av opplysningene i saken har vi kommet til at det etter  funnet av polyppen ikke er vurdert av patolog hvorfor man ikke skulle  foreta stor operasjon. Ut i fra beskrivelse av funnet skulle det vært  tatt en ny runde med patolog, noe som sannsynligvis ville medført en  anbefaling og stor operasjon. Behandling av polyppen med kreft i  tykktarmen har ikke vært i tråd med alminnelige prinsipper og  retningslinjer".


Den type svulst som ble påvist hos kvinnen har normalt god prognose. Men   som følge av at sykehuset altså ikke fulgte pasienten nøye nok opp,  spredte kreften seg. Med bistand fra advokat Edmund Asbøll er kvinnen  tilbudt et erstatningsbeløp på 3,1 millioner kroner, som inkluderer  bl.a. menerstatning, påførte og fremtidige utgifter og inntektstap, samt   utgifter til reise for cellegiftbehandlinger og skatteulempe.