Helsetilsynet med krass kritikk i E.coli-saken

Helsetilsynet i Oslo og Akershus mener at overvåkingen av en fire år gammel gutt natten til 9. mars 2006 var mangelfull og i strid med god praksis. Barnet ble lagt inn etter å ha blitt smittet av E.coli-bakterien, og døde senere på sykehuset etter å ha blitt gitt en blodoverføring han ikke skulle ha hatt.

Saken har tidligere vært omtalt i mediene. Det var på vei til vinterferie i 2006 at familien skulle kjøpe matvarer. I en forretning på Lillehammer handlet de blant annet produktet ”Sognemorr” produsert av Gilde. Fireåringen ble syk, og etter først å ha trodd det var omgangssyke, ble det etter hvert påvist smitte av E.coli 103-bakterien som viste seg å stamme fra ”Sognemorr”-produktet.

Under behandlingen på Ullevål Universitetssykehus dør gutten.

Behandlingen av gutten ble så klaget inn til Helsetilsynet i Oslo og Akershus, som nå har vurdert alle sidene av saken. I avslutningen av tilsynssaken, hvor sykehuset er blitt gransket, skriver Helsetilsynet at den aktuelle natten var guttens tilstand av en slik art at ”(…) muligheten for utvikling av hjerneødem var tilstede. Han hadde ikke våknet opp etter narkose. I en slik situasjon ville det etter vår vurdering vært rimelig om alle parametre for observasjon under intensivobservasjon hadde blitt fulgt gjennom hele natten.”

Helsetilsynet finner imidlertid ikke at feilen som ble begått var uforsvarlig slik at det ikke får konsekvenser for de involverte.

- Listen for uforsvarlighet ligger meget høyt. Men det er nå fastslått at overvåkingen var mangelfull, sier familiens advokat Edmund Asbøll som klaget saken inn til Helsetilsynet.

- Rapporten fra Helsetilsynet vil ha stor betydning for den kommende erstatningssaken mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Gilde, sier Asbøll i en kommentar.