Hadde Bekhterevs sykdom uten at legene oppdaget det - får erstatning

September 2013: Gutten på 25 var aktiv fotballspiller, men opplevde i flere år stadige smerter i bena. Legene mente først det måtte dreie seg om idrettsskader. De ga derfor råd om trening og fysioterapi. Uten at det hjalp. Nye undersøkelser viste at gutten hadde Bekhterevs sykdom. Nå har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) gitt ham medhold i kravet om erstatning for forsinket diagnose og behandling. Advokat Edmund Asbøll mener at saken er prinsipiell og ikke minst viktig for klienten.

I 2011 konkluderte legene, på bakgrunn av MR-bilder av bekkenet og begge hofteledd med at gutten hadde utviklet leddbetennelse. Han måtte dermed igjennom en protese-operasjon.

Det NPE har lagt vekt på i sin avgjørelse, er at behandlingen av gutten har vært "for avventende"; han hadde Bekhterevs sykdom i familien, plagene var så vedvarende og omfattende at han måtte legge fotballkarrieren på hylla. Men til tross for dette ble det ikke tatt blodprøver, utført spesifikke kliniske eller billedmessige undersøkelser, ei heller henvist til spesialist. Hadde legene gjort foretatt seg noe mer enn å avvente, er sannsynligheten stor for at skadene ikke ville blitt så store. Nå skal NPE og advokat Asbøll på vegne av sin klient forhandle om erstatningssummens størrelse.