Første ME-seier i retten


September, 2011: Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll får nå en kvinne som i 1991 deltok i vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse, erstatning,

Det omstridte vaksineforsøket i regi av Statens Institutt for Folkehelse skulle forhindre meningokokk B- utløst hjernehinnebetennelse. Kvinnen, som var elev på videregående skole da hun fikk vaksinen, merket de første symptomene kort tid etter. Men først i 2006 fikk hun diagnostisert ME (kronisk utmattelsessyndrom) ved Haukeland sykehus av professor Harald Nyland.

Kvinnen ønsket da å få erstatning for plagene hun hadde levd med i alle år, men Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) avslo søknaden. Det samme gjorde ankeinstansen Pasientskadenemnda. Derfor gikk hun med hjelp av advokat Edmund Asbøll til sak mot Staten i 2011 og fikk i oktober fullt medhold i Oslo tingrett, som påla Staten å betale full erstatning, samt kvinnens saksomkostninger.

- Saksøkeren er den første som vinner frem i retten med et krav på erstatning for påført ME ved vaksinasjon. Dommen er klar og vil kunne bety mye for pasienter med denne lidelsen i fremtiden, sier advokat Asbøll i en kommentar