Først avslag - deretter medhold i fødselsskade-erstatning

August 2013: Etter fødselen i 2008 fikk den lille jenta påvist hjerneskade og utviklet senere celebral parese. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har nå Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) snudd og innvilger erstatning.

NPE skriver i det ferske vedtaket at de etter at saken var avgjort første gang i 2010, så de at saken ikke var tilstrekkelig utredet. For i den opprinnelige behandlingen hevdet advokat Asbøll, med støtte fra en sakkyndig spesialist i fødselshjelp at jenta hadde fått mangelfull fødselsovervåking i siste del av fødselen. NPE mente det manglet en vurdering fra en spesialist i pediatri, samt en spesialist i nyfødtmedisin, som kunne si noe mer om følgene av mangelfull fødselsovervåking.

Etter at disse uttalelsene forelå, valgte NPE altså å gjenoppta saken og har altså kommet til at jentas verger har krav på erstatning for den påførte hjerneskaden.

- Det er ingen grunn til å anta at barnets alvorlige asfyksiskade har andre årsaker, heter det i vedtaket fra NPE, som nå skal forhandle med advokat Asbøll om erstatningssummens størrelse.