Frifunnet av Helsetilsynet - ubegrunnet klage fra fastlegen

En sykepleier i Midt-Norge er ved hjelp av advokat Edmund Asbøll frifunnet av Helsetilsynet etter å ha blitt innrapportert ved bekymringsmelding fra sin egen lege. Fastlegen anførte at sykepleieren kunne ha et rusproblem. Henvendelsen skjedde uten varsel til sykepleieren, et forhold som senere er beklaget av legen.

Advokat Asbøll representerer sykepleieren både vis a vis legen og Helsetilsynet.

17.02.12 konkluderte Helsetilsynet med at det ikke var grunnlag for tilsynssak mot sykepleieren og at det ikke forelå dokumentasjon for rusproblem uforenlig med yrkesutøvelse som sykepleier. Sykepleieren vil nå vurder evt. rettslige skritt mot sin tidligere fastlege.