Får erstatning etter overmedisinering i seks år

En snart 30 år gammel mann fikk utskrevet betydelige mengder vanedannende, smertestillende medikamenter i seks år. Nå har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt ham rett til erstatning.

Mannen ble operert for prolaps i ryggen første gang i 1997. Etter operasjonen ble det i gangsatt smertelindrende behandling med blant annet Ketogan/Ketorax. Smertene vedvarte, og mannen var til flere behandlinger og utredninger, som endte med at mannen fortsatte med medikamentell behandling.

NPE skriver i vedtaket blant annet dette:

”Medikamentforbruket var høyt, og det har vært skrevet ut store mengder A og B preparater fra sykehus, legevakt og fastlege”.

Høsten 2006 fikk mannen operert inn smertepumpe som har hatt god effekt, så god at han ikke lenger har behov for denne type medisiner. Men ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget han altså over den enorme mengde preparater han ble foreskrevet gjennom seks år, og NPE har altså gitt mannen behold. I sin konklusjon skriver de:

”(…) har krav på erstatning etter pasientskadeloven og de midlertidige reglene for skade som skyldes overforbruk av smertestillende medikamenter i tidsperioden fra år 2000 frem til innsetting av smertepumpe i 2006”.

Nå skal det forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.