Får erstatning etter bedøvelsesskade hos tannlegen

- En meget prinsipiell avgjørelse som kan få betydning for en rekke tannlegepasienter. Det sier advokat Edmund Asbøll i en kommentar, etter at Legemiddelforsikringen har erkjent at hans klient har fått en svært sjelden og alvorlig bivirkning av legemiddelet Carbocain dental. Nå skal hun få erstatning.
 
Det var etter et tannlegebesøk at kvinnen opplevde lammelser i ansiktet og senere kroniske smerter med migrene som løper ut fra behandlingsområdet.
 
Gjennom sin advokat Edmund Asbøll søkte hun derfor erstatning etter produktansvarsloven for permanent skade på ansiktsnerver etter bruk av bedøvelsesmiddelet Carbocain dental. Men Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) avslo på vegne av Legemiddelforsikringen kravet, fordi sakkyndige uttalelser pekte på at lammelsene mest sannsynlig ikke skyldtes såkalt toksisk effekt av bedøvelsesmiddelet, blant annet på bakgrunn av at kun små standard-doser ble benyttet under behandlingen.

Men i en klage til Forsikringsklagekontoret, som har som oppgave å bistå forbrukere og næringsdrivende  som ikke kommer til enighet med sitt forsikringsselskap om forsikringsoppgjør eller avtale spørsmål, understreket advokat Asbøll at det forelå en årsakssammenheng mellom behandlingen og skadene  kvinnen pådro seg.

Han hadde blant annet støtte i en spesialisterklæring fra en professor i farmakologi, som i sin uttalelse fastslo: 

“Ansiktsnerveskade er en sjelden, men kjent bivirkning etter bruk av lokalbedøvelse i tannbehandling (…).

Spesialistrklæringen konkluderte med at “Det mest sannsynlig er en årsakssammenheng mellom bruk av legemiddelet Carbocain dental og din klients varige nevrologiske utfall i hoderegionen.” 

- Dette er viktig, fordi at avgjørelsen betyr at skader også utenfor selve området der lokalbedøvelsen settes, kan være erstatningsbetingende. På vegne av min klient er jeg derfor svært tilfreds med avgjørelsen, som jeg tror kan få betydning for mange tannlegepasienter som har opplevd lignende skader, avslutter Asbøll.