Får 880.000 i erstatning etter ødelagt utdanningsløp

Da gutten var 17 år hadde han sommerjobb hos Prior og fikk et komplisert brudd i venstre lårben. Han hadde fullført første år på videregående skole i yrkesutdanning innen elektro, men maktet ikke å fullføre læretiden. Fire år tok den medisinske behandlingen, og nå har han ved hjelp av advokat Edmund Asbøll også fått 880 000 kroner i erstatning.

Motparten, Gjensidige forsikring, har hele tiden ment at det hefter betydelig usikkerhet rundt hva som er korrekt å legge til grunn som hypotetisk inntekt ”hvis ulykken tenkes borte” som det heter.

Etter forhandlinger er partene kommet frem til at det lidte inntektstapet beregnes til 200.000, risikoerstatning (som inkluderer fremtidig inntektstap frem til at han kommer ut i arbeid etter endt utdannelse, samt risikoerstatning for at han som følge av plagene etter skaden vil få problemer i yrkeslivet) beregnes til 400.000. Sammen med menerstatning på 150.000 og påførte og fremtidige utgifter, gir det en erstatning på i alt 880.000 kroner som Asbølls klient har akseptert. Gutten er nå i gang med en alternativ utdanning.