Forsinket diagnose for nyrelidelse - måtte transplanere - får erstatning

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gitt en 30 år gammel mann rett i kravet om erstatning etter pasientskadeloven, fordi han ikke fikk korrekt og tidsnok behandling for en medfødt nyrelidelse. Mannen lever i dag med sin mors nyre.

Allerede som baby fikk han påvist en nyre og urinveislidelse, som han ble operert for som fireåring. Han ble kontrollert regelmessig frem til han var syv. Men i årene som fulgte ble mannen gradvis dårligere inntil det i 2007 fikk påvist nyresvikt. Han gjennomgikk en nyretransplantasjon med sin mor som donor.

Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll om erstatning på grunn av forsinket diagnostikk, følgende av dette og behovet for en fremskyndet nyretransplantasjon. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) sier seg enig i dette kravet:

"Vi er kommet til at det foreligger forsinket diagnostisering av din klient nyrelidelse, og at denne forsinkelsen skyldes svikt i ytelsen av helsehjelp. Det legges til grunn at (klienten) skulle vært fulgt opp med urinkontroll, blodtrykkskontroll og blodprøvekontroll minst årlig fra 1987".

Dermed foreligger det en pasientskade etter pasientskadeloven som følge av svikt ved ytelse av helsehjelp, og mannen har dermed krav på erstatning.

Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.