Forsikringsutbetaling etter påkjørsel bakfra

I 2005 ble mannen påkjørt bakfra av en annen bil. I dag, fire år senere, får han utbetalt omtrent 350.000 kroner av sitt forsikringsselskap etter bistand fra advokat Edmund Asbøll.

Det var høsten 2005 at mannen, som er i 30-årene, var involvert i et trafikkuhell. Han ble påkjørt bakfra. Etter uhellet fikk mannen nakke- og armplager.

Mannen hadde tegnet to ulike forsikringer i samme selskap; en fører og passasjerulykkesforsikring, der forsikringssummen ved 100 prosents varig medisinsk invaliditet var 200.000 kroner, samt en individuell ulykkesdekning der forsikringssummen ved 100 prosents varig medisinsks invaliditet var 500.000 kroner.

Forsikringsselskapet har, etter å ha gjenomgått sakens dokumenter, kommet til at graden av medisinsk invaliditet er 35 prosent.

Selskapet har dermed kommet til at den første forsikringen skal gi en utbetaling på ca. 100.000 (inkludert renter, for etter lov om forsikringsavtaler skal det beregnes renter fra to måneder etter at skademelding er sendt forsikringsselskapet) og ca250.000 for den individuelle ulykkesdekningen.